Låt naturen vara natur

av | maj 17, 2019 | Kunskap, Miljö

Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet och det största problemet för världens insekter är att vi har tagit deras livsmiljö från dem.

Insekternas biomassa minskar nu med 2,5 procent per år och i värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut det här århundradet – oroväckande, eftersom deras existens är nödvändig både för naturen och för människan: de pollinerar växter, återvinner näringsämnen och tyglar skadedjursbestånden.

Dessa konklusioner känns kanske vardagsfrämmande eller svåra att göra något åt, men enskilda människor kan göra mycket för insekterna och vara med om att skydda och öka förekomsten av ersättande livsmiljöer, till exempel i sin egen trädgård!

Ha be­härs­kad ovård­nad som mål

Vi på Käringön måste flytta oss mentalt från nitisk ordnad kulturlandskap till mer avslappnad naturlandskap.

I trädgården rekommenderas en behärskad ovårdnad som ger utrymme för vilda växter. För rabatter kan man välja blommande växter som producerar gott om nektar. I liten skala kan insekternas livsmiljöer även utökas med konstgjorda bon, det vill säga genom att bygga insektshotell i den egna trädgården.

Va rädd om humlor och bin

Vill du vara rädd om humlorna och bina så kan du plantera pollenrika växter som bin och humlor gillar. Har du trädgård, så välj växter enligt den enkla grundprincipen att humlorna gillar samma växter som vi gillar; de som luktar och smakar gott, som kryddväxter och bärbuskar.

Vill man odla för pollinerande insekter så är det också viktigt att välja växter som blommar under olika tider, så att tillgången på mat blir jämn. Och tänk på att ogräs också är mat! Klöver och maskros är viktiga, så låt dem blomma i gräsmattan och klipp helst inte förrän de blommat ut. Bra sensommarblommor för insekterna är kärleksört (som också älskas av fjärilar), höstaster och ljung.

Gör en viktig räddningsinsats för pollinatörer

Om du har trädgård så kan du omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng och därmed göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer. Sluta att använda alla former av gödsel. När marken blir magrare gynnas örterna.

Höj upp gräsklipparen och klipp gräset mer sällan, så ser du vilka örter som börjar blomma. Några brukar dyka upp redan första året, som vitklöver, käringtand, prästkrage, rölleka, renfana, fibblor och liten blåklocka. De lockar massor av humlor, fjärilar och vilda bin. När du väl har blommor på din gräsmatta, ge dem tid att blomma färdigt innan du klipper (ofta i slutet av juli). Låt det avslagna materialet ligga kvar i två dagar, så att fröna hinner lossna och falla till jorden, innan du räfsar ihop och bär bort.

Använd givetvis inga kemiska bekämpningsmedel.

Käringön är attraktiv och populär, just för att den är så full av värden. Därför gäller det nu, mer än någonsin, att upprätthålla öns omistliga natur. Så snälla du, ta ställning till förlusten av biologisk mångfald, ta tag i denna unika möjlighet och ge naturen en hjälpande hand – NU! Tillbaka till hemsidan ->

Faktabox: Läget är akut!

Operation: Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion — men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna. Nu vänder vi trenden tillsammans och räddar bina!

Följ oss på

FcebookInstagramYoutube

Om vipakaringon.se

Målsättningen med denna webbplats är att skapa ett praktiskt informations-multiverktyg för åretruntlivet på Käringön.

#vipakaringon

vipakaringon.se använder cookies. Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookie politik.  Läs mer..