Vår integritetspolicy

Du och din integritet är viktig för oss

Vi värnar om varje persons integritet och följer därför gällande GDPR-lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

vipakaringon.se är personuppgiftsansvarig. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på denna webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

Nyhetsbrev och e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss. Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via vår utskickstjänst. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

1. Skyddande och gallring av personuppgifter
vipakaringon.se anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. vipakaringon.se gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

2. Andra applikationer/webbsidor
I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av vipakaringon.se. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

3. Cookies
vipakaringon.se kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Cookies möjliggör för en webbsida att komma ihåg dina preferenser. Under hjälpfunktionen på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

4. Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande vår behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till:
Vi På Käringön / Dataskyddsansvarig, Box 4183, 474 04 Käringön.

Följ oss på

FcebookInstagramYoutube

Om vipakaringon.se

Målsättningen med denna webbplats är att skapa ett praktiskt informations-multiverktyg för åretruntlivet på Käringön.

#vipakaringon

vipakaringon.se använder cookies. Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookie politik.  Läs mer..