Käringökören övning.

Date: Thursday, 07 March, 2019

Time: 14:30 - 15:30

Location: Käringöns kyrka

Musik | Sång

Vi övar efter vardagsgudstjänsterna.

Vi sjunger både unisont och i stämmor. Vi medverkar i gudstjänst några gånger per termin. Välkommen att börja i kören när som helst under terminen!

Kontaktperson
Solveig Virhammar | 070-6248446