Käringökören övning.

Date: Thursday, 02 May, 2019

Time: 14.30 - 15.00

Location: Käringöns kyrka

Musik | Sång

Vi övar efter vardagsgudstjänsterna.

Vi sjunger både unisont och i stämmor. Vi medverkar i gudstänst några gånger per termin.

Välkommen att börja i kören när som helst under terminen!